ร่วมงานกับเรา

บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Panasonic
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

พนักงานรับโทรศัพท์

จำนวน : หลายตำแหน่ง อัตรา

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • จบการศึกษาขั้น ปวช หรือ สูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี

พนักงานธุรการ

จำนวน : 5 อัตรา

  • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปวส. ปริญญา หรือ สูงกว่า
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ MS.OFFICE
  • ประสานงาน และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

พนักงานขับรถผู้บริหาร

จำนวน : 2 อัตรา

·       อายุไม่เกิน 35 ปี  มีใบอนุญาติขับขี่
·       ไม่จำกัดเพศ และวุฒิการศึกษา
·       มีประสบการณ์ขับรถระดับผู้บริหาร และรู้จักเส้นทางจราจรเป็นอย่างดี
·       สุภาพ มีใจรักงานบริการ มีความขยันอดทน
·       สามารถทำงานล่วงเวลาได้

พนักงานขับรถส่งของ / ติดรถส่งของ

จำนวน : หลายตำแหน่ง อัตรา

·       เพศชาย  ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
·       มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น ขยันอดทน
·       มีมนุษยสัมพันธ์ดี 

Product Designer

จำนวน : 3 อัตรา

·       วุฒิปวช. – ปริญญาตรี  ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์  กราฟฟิกดีไซน์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
·       สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ 3D MAX,  ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP ได้
·       มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและองค์กร  มีความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลป์
·       พร้อมที่จะเรียนรู้งาน ตั้งใจทำงาน  มนุษย์สัมพันธ์ดี

TECHNICIAN

จำนวน : 5 อัตรา

·     วุฒิปวช. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (สาขาไฟฟ้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
·     มีความกระตือรือร้น พร้อมเรียนรู้งาน
·     มีใจรักงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี
·     สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่

ประชาสัมพันธ์ขาย / บริการลูกค้า

จำนวน : 10 อัตรา

·     วุฒิปวช. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
·     มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานได้ มีใจรักงานบริการ
·     บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น
·     มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

ธุรการ

จำนวน : 10 อัตรา

·     วุฒิปวช. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
·     บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น
·     มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

Sales & Marketing Officer

จำนวน : 10 อัตรา

·       วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี  ไม่จำกัดสาขา
·       มีความกระตือรือร้น สามารถเรียนรู้งานได้ มีใจรักงานบริการ
·       บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
·       สามารถขับรถยนต์ และมีใบอนุญาติขับขี่