FAQ : ถาม – ตอบ ( สินค้า Panasonic)

สวิตซ์

เป็นการบอกถึงความสามารถในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

Read more >>

คือสวิตซ์ที่ใช้ในการควบคุมดวงไฟจากจุดที่ควบคุม 2 แห่ง...

Read more >>

หากชอบรูปทรงเรียบง่าย  แนะนำ  รุ่น Full – color  wide serise Refina ถ้าชอบรูปทรงโค้งมน แนะนำ รุ่น   Full-color Neo-line  Metallic หรือเลือกสไตล์สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
รุ่น BS-Type Plate 
ทั้ง 3 รุ่น   มีให้เลือก 8 สีเมทัลลิค คือ

  1. Metallic Pear White  
  2. Metallic White 
  3. Metallic Gary
  4. Metallic Black
  5. Metallic Gold
  6. Metallic Brown
  7. Metallic Dark Brown

Read more >>

แนะนำให้ใช้สวิตซ์หิ่งห้อยแบบ (ปิดมีไฟ)  ติดเฉพาะตำแหน่งสำคัญ เพราะหากมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนสายตาได้

Read more >>

Panasonic  มีเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสวิตซ์ควบคุม เพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถอดปลั๊กค่อนยาก หรือผู้ใช้ไม่อยากถอดปลั๊ก เพียงแค่ปิดสวิตซ์ควบคุมเต้ารับ กระแสไฟฟ้าก็ไม่เข้าไปที่เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อกันใช้งานสูง

Read more >>

ปัจจุบัน Panasonic มีเต้ารับ Multiple Socket ไว้เพื่อรองรับขาเสียบหลากหลายที่มาจากต่างประเทศสามารถซื้อไปติดตั้งเพิ่มเติมได้

Read more >>

 วัสดุส่วนเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังเต้าเสียบหรือปลั๊กนั้น  เต้ารับ Panasonic ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงอัดแผ่นชิ้นเดียวขึ้นรูป  เพื่อความเสถียรภาพในการไหลของกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีความเป็นสปริงในตัวสูง เสียบแน่น มั่นคง แช็งแรงและมีความปลอดภัยสูง  เต้ารับ Panasonic ยังได้รับการทดการทดสอบตามมาตรฐาน สามารถ เสียบเข้า – ออกได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A 250 V 
(ทั้งนี้การหลุดหลวมอาจเกิดจากขาของเต้าเสียบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือตัวเต้าเสียบมีน้ำหนักเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดมากเกินไป)

Read more >>

เต้ารับ Panasonic จะทนไฟและความร้อนได้ดี  เพราะตัวเต้ารับผลิตจากวัสดุยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ

Read more >>

สวิตซ์ และเต้ารับ รุ่น Wide series ของ Panasonic ใช้ขั่วเสียบแบบ Quick & Secure connection  ซึ่งไม่ต้องขันสกรู และป้องกัน   Human Error ได้ขณะติดตั้ง เช่น สามารถใช้สายขนาด 1.5 ตร.มม. ร่วมกับ  4.0 ตร.มม.แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดหลวม

Read more >>

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ