เป็นการบอกถึงความสามารถในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า

คือสวิตซ์ที่ใช้ในการควบคุมดวงไฟจากจุดที่ควบคุม 2 แห่ง...

หากชอบรูปทรงเรียบง่าย  แนะนำ  รุ่น Full – color  wide serise Refina ถ้าชอบรูปทรงโค้งมน แนะนำ รุ่น   Full-color Neo-line  Metallic หรือเลือกสไตล์สี่เหลี่ยมจัตุรัส  
รุ่น BS-Type Plate 
ทั้ง 3 รุ่น   มีให้เลือก 8 สีเมทัลลิค คือ

  1. Metallic Pear White  
  2. Metallic White 
  3. Metallic Gary
  4. Metallic Black
  5. Metallic Gold
  6. Metallic Brown
  7. Metallic Dark Brown

แนะนำให้ใช้สวิตซ์หิ่งห้อยแบบ (ปิดมีไฟ)  ติดเฉพาะตำแหน่งสำคัญ เพราะหากมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนสายตาได้

Panasonic  มีเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสวิตซ์ควบคุม เพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถอดปลั๊กค่อนยาก หรือผู้ใช้ไม่อยากถอดปลั๊ก เพียงแค่ปิดสวิตซ์ควบคุมเต้ารับ กระแสไฟฟ้าก็ไม่เข้าไปที่เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อกันใช้งานสูง

ปัจจุบัน Panasonic มีเต้ารับ Multiple Socket ไว้เพื่อรองรับขาเสียบหลากหลายที่มาจากต่างประเทศสามารถซื้อไปติดตั้งเพิ่มเติมได้

 วัสดุส่วนเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังเต้าเสียบหรือปลั๊กนั้น  เต้ารับ Panasonic ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงอัดแผ่นชิ้นเดียวขึ้นรูป  เพื่อความเสถียรภาพในการไหลของกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีความเป็นสปริงในตัวสูง เสียบแน่น มั่นคง แช็งแรงและมีความปลอดภัยสูง  เต้ารับ Panasonic ยังได้รับการทดการทดสอบตามมาตรฐาน สามารถ เสียบเข้า – ออกได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A 250 V 
(ทั้งนี้การหลุดหลวมอาจเกิดจากขาของเต้าเสียบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือตัวเต้าเสียบมีน้ำหนักเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดมากเกินไป)

เต้ารับ Panasonic จะทนไฟและความร้อนได้ดี  เพราะตัวเต้ารับผลิตจากวัสดุยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ

สวิตซ์ และเต้ารับ รุ่น Wide series ของ Panasonic ใช้ขั่วเสียบแบบ Quick & Secure connection  ซึ่งไม่ต้องขันสกรู และป้องกัน   Human Error ได้ขณะติดตั้ง เช่น สามารถใช้สายขนาด 1.5 ตร.มม. ร่วมกับ  4.0 ตร.มม.แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดหลวม