WEB1051W

WEB1051W
เต้ารับมีดโกนไฟฟ้า (สีขาว) กำลังไฟฟ้าเข้า 220V / กำลังไฟฟ้าออก 240V/110V
Shaver Receptacle (White) Input 220V / Output 240V/110V

สินค้าที่เกี่ยวข้อง
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ