​​

GET IN TOUCH WITH US TODAY

You’ve got questions, and we have answers. Just send us a message and one of our knowledgeable
support staff will be in contact with you within 48hrs – even on weekends and holidays.

​ADDRESS

 

57 Soi Soonvijai 14,
New Petchburi Rd., Bangkapi,
Huay-Kwang, Bangkok 10310

TELEPHONE

 

0-2718-2450
(Automatic 10 lines),
0-2318-5012-60

FAX

 

0-2318-5320
0-2718-2252

Feedback Form

Teeya Phaiboon Map

แนะนำการเดินทาง

เดินทางโดยรถประจำทาง
   
จากถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (ทางประตูน้ำ)
  "สาย 11, 23 (ไม่ขึ้นทางด่วน), 58, 60, 72, 93, 99, 113 และปอ.พ.10 ลงซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47 โรงพยาบาลกรุงเทพ)
และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาซอยศูนย์วิจัย 14(3) ค่าโดยสารประมาณ 20 บาท
   
จากถ.พัฒนาการ
  สาย 11 และ 206 ลงป้ายชาญอิสสระ 2 และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาซอยศูนย์วิจัย 14(3) ค่าโดยสารประมาณ 25 บาท
หรือลงป้ายถัดไปฝั่งตรงข้ามซอยศูนย์วิจัย (ซอยเพชรบุรี 47 โรงพยาบาลกรุงเทพ) และต่อรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาซอยศูนย์วิจัย 14(3)
ค่าโดยสารประมาณ 20 บาท
   
จากถ.รามคำแหง
  สาย 137, 168, 171, 517 และ 537 ลงฝั่งตรงข้าม TOYOTA พระราม 9 (ป้ายรถเมล์จะถึงก่อนสี่แยก ถ.พระราม 9 ตัด ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม)
แล้วเดินตรงมาทาง 4 แยก เลี้ยวซ้ายมาทางดับเพลิงบางกะปิประมาณ 500 เมตร จะถึงซอยศูนย์วิจัย 14 สังเกตมีร้าน 7-11
บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
   
จากสี่แยกพระราม9 (แยกฟอร์จูน) หรือจากสี่แยกอ.ส.ม.ท.
  สาย 137, 168, 171, 517 และ 537 ลงหน้า TOYOTA พระราม 9 (ป้ายรถเมล์จะเลยสี่แยก ถ.พระราม 9 ตัด ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม)
แล้วเดินตรงมาทาง 4 แยก เลี้ยวซ้ายมาทางดับเพลิงบางกะปิประมาณ 500 เมตรจะถึงซอยศูนย์วิจัย 14 สังเกตมีร้าน 7-11
บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
   
เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว
   
จากถ.เพชรบุรีตัดใหม่ (ทางประตูน้ำ)
  เลี้ยวซ้ายเข้าซอยศูนย์วิจัย (เพชรบุรี 47) ข้ามทางรถไฟพอถึง 3 แยก ให้เลี้ยวขวาขับตามเส้นทางจนถึง 4 แยกให้เลี้ยวขวา
ผ่านรร.ดลวิทยาแล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง ขับวนลอดใต้สะพานตรงมาเข้าซอยศูนย์วิจัย 14 สังเกตมีร้าน 7-11 บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
   
จากสะพานคลองตัน
  ขับมาตามถ.เพชรบุรีตัดใหม่ลอดใต้สะพานข้ามแยกเอกมัย-พระราม9 แล้วชิดซ้าย เพื่อวนกลับขึ้นสะพานข้ามถ.เพชรบุรีตัดใหม่
ขับชิดซ้ายเพื่อลงคอสะพานด้านซ้ายมือแล้ว U-TURN วนรถลอดใต้สะพานตรงมาเข้าซอยศูนย์วิจัย 14 สังเกตมีร้าน 7-11
บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
   
จากถ.พระราม9 ฝั่ง ถ.รามคำแหง / มอเตอร์เวย์
  ให้ขับผ่าน TOYOTA พระราม9 เลี้ยวซ้ายที่ 4 แยกทางจะไปเอกมัย และชิดซ้ายออกไหล่ทางเลี้ยวซ้ายเข้าซอยศูนย์วิจัย 14
สังเกตมีร้าน 7-11 บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
   
จากสี่แยกพระราม9 (แยกฟอร์จูน) หรือจากสี่แยกอ.ส.ม.ท.
  ให้ขับผ่านวัดพระราม9 กาญจนาภิเษกเลี้ยวขวาที่ 4 แยกไฟแดงทางจะไปเอกมัย แล้วชิดซ้ายออกไหล่ทางเลี้ยวซ้ายซอยศูนย์วิจัย 14
สังเกตมีร้าน 7-11 บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
   
จากถ.เพชรอุทัย (ลงทางด่วนพระราม 9)
  สามารถเลือกได้ 2 เส้นทาง
  1.) ลงจากทางด่วนพระราม9 เลี้ยวซ้ายถึงสี่แยกอสมท. เลี้ยวขวาเข้าถ.พระราม9 ให้ขับผ่านวัดพระราม9 กาญจนาภิเษกเลี้ยวขวาที่ 4 แยกไฟแดงทางจะไปเอกมัย แล้วชิดซ้ายออกไหล่ทางเลี้ยวซ้ายซอยศูนย์วิจัย 14 สังเกตมีร้าน 7-11 บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
   
  2.) ลงจากทางด่วนพระราม9 เลี้ยวขวาขับข้ามทางรถไฟถึงสามแยกเลี้ยวซ้ายเข้าถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ขับตรงมาจนถึงซ.เพชรบุรี 47
(ซอยศูนย์วิจัยโรงพยาบาลกรุงเทพ) เลี้ยวเข้าซอยข้ามทางรถไฟพอถึง 3 แยกให้เลี้ยวขวาขับตามเส้นทางจนถึง 4 แยกให้เลี้ยวขวาผ่านรร.ดลวิทยา แล้วเลี้ยวขวาอีกครั้ง ขับวนลอดใต้สะพานตรงมาเข้าซอยศูนย์วิจัย 14 สังเกตมีร้าน 7-11 บริษัทฯ ตั้งอยู่ซอย 14(3) ด้านซ้ายมือ
HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK