สินค้า

TB438NE7

TB438NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB388NE7

TB388NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB39809NE7

TB39809NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB38809NE7

TB38809NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB118NE7

TB118NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
15A  220-240V AC 50-60Hz

สินค้า

TB438NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB388NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB39809NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB38809NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A    220-240V AC 50-60Hz

TB118NE7

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติโปรแกรม 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
15A  220-240V AC 50-60Hz