สินค้า

WEG15829.

WEG15829.

เต้ารับคู่ (สีแดง) เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG15929.

WEG15929.

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG1191K.

WEG1191K.

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG1181K.

WEG1181K.

เต้ารับเดี่ยว  เสียบขากลมแบน
มีกราวด์และม่านนิรภัย

WEG10919.

WEG10919.

เต้ารับเดี่ยว  เสียบขากลมแบน
Universal  receptacle, 16A 250V

สินค้า

WEG15829.

เต้ารับคู่ (สีแดง) เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG15929.

เต้ารับคู่ เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG1191K.

เต้ารับเดี่ยว เสียบขากลมแบน มีกราวด์

WEG1181K.

เต้ารับเดี่ยว  เสียบขากลมแบน
มีกราวด์และม่านนิรภัย

WEG10919.

เต้ารับเดี่ยว  เสียบขากลมแบน
Universal  receptacle, 16A 250V

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ