สินค้า

TB358NE5

TB358NE5

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A  220-240V AC 50-60Hz

TB36809NE5

TB36809NE5

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ  24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A  220-240V AC 50-60Hz

TB35809NE5

TB35809NE5

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ 20 ชม.
20A  220V AC   50-60Hz

TB178NE5T

TB178NE5T

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ 
15A 220V  50-60Hz

สินค้า

TB358NE5

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A  220-240V AC 50-60Hz

TB36809NE5

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ  24 ชั่วโมง (ทุกวัน)
20A  220-240V AC 50-60Hz

TB35809NE5

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ 20 ชม.
20A  220V AC   50-60Hz

TB178NE5T

นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ 
15A 220V  50-60Hz