สินค้า

WEG5401-01

WEG5401-01

WEG5401-011
สวิตซ์กระดิ่งประตู
Entrance Bell

WEG5401-011

WEG5401-011

WEG5401-011
สวิตซ์กระดิ่งประตู
Entrance Bell

WEG5001K-03

WEG5001K-03

สวิตซ์ “ทางเดียว” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง” 16AX 250V
Hotel Use Switch “B” for Indication “Make Up Room” 16AX 250V         

WEG5001K-031

WEG5001K-031

 สวิตซ์ “ทางเดียว” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง” 16AX 250V

WEG5002K-02

WEG5002K-02

สวิตซ์ “3 ทาง” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน” 16AX 250V

WEG5002K-021

WEG5002K-021

สวิตซ์ “3 ทาง” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน” 16AX 250V
          

WEG3032G-03

WEG3032G-03

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
ทำความสะอาดห้อง” (สีเขียว) 220V
 

WEG3032G-031

WEG3032G-031

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
ทำความสะอาดห้อง” (สีเขียว) 220V
 

WEG3032R-02

WEG3032R-02

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
“ห้ามรบกวน” (สีแดง) 220V
 

WEG3032R-021

WEG3032R-021

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
“ห้ามรบกวน” (สีแดง) 220V

WEB5781W

WEB5781W

สวิตซ์คีย์การ์ดอีเล็คทรอนิกส์ (สีขาว) 16A 220V  

WEB1051W

WEB1051W

เต้ารับมีดโกนไฟฟ้า (สีขาว)

สินค้า

WEG5401-01

WEG5401-011
สวิตซ์กระดิ่งประตู
Entrance Bell

WEG5401-011

WEG5401-011
สวิตซ์กระดิ่งประตู
Entrance Bell

WEG5001K-03

สวิตซ์ “ทางเดียว” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง” 16AX 250V
Hotel Use Switch “B” for Indication “Make Up Room” 16AX 250V         

WEG5001K-031

 สวิตซ์ “ทางเดียว” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ทำความสะอาดห้อง” 16AX 250V

WEG5002K-02

สวิตซ์ “3 ทาง” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน” 16AX 250V

WEG5002K-021

สวิตซ์ “3 ทาง” สำหรับใช้ในโรงแรม แสดงสัญญาณ “ห้ามรบกวน” 16AX 250V
          

WEG3032G-03

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
ทำความสะอาดห้อง” (สีเขียว) 220V
 

WEG3032G-031

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
ทำความสะอาดห้อง” (สีเขียว) 220V
 

WEG3032R-02

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
“ห้ามรบกวน” (สีแดง) 220V
 

WEG3032R-021

ไพล็อตแล้มป์แสดงสัญญาณ
“ห้ามรบกวน” (สีแดง) 220V

WEB5781W

สวิตซ์คีย์การ์ดอีเล็คทรอนิกส์ (สีขาว) 16A 220V  

WEB1051W

เต้ารับมีดโกนไฟฟ้า (สีขาว)