ร่วมงานกับเรา

บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Panasonic
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

พนักงานรับโทรศัพท์

จำนวน : หลายตำแหน่ง อัตรา

  • เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • จบการศึกษาขั้น ปวช หรือ สูงกว่า ไม่จำกัดสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี