ร่วมงานกับเรา

บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด ดำเนินธุรกิจตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า Panasonic
มีความประสงค์ที่จะรับสมัครพนักงานเข้าร่วมงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้

พนักงานธุรการ

จำนวน : 5 อัตรา

  • ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปวส. ปริญญา หรือ สูงกว่า
  • ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ MS.OFFICE
  • ประสานงาน และ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

ธุรการ

จำนวน : 10 อัตรา

·     วุฒิปวช. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
·     บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความกระตือรือร้น
·     มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้