FAQ : ถาม – ตอบ ( สินค้า Panasonic)

Timer

สวิตซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติของ Panasonic  มีให้เลือกใช้งานทั้งรุ่นที่มีแบตเตอรี่สำรองและรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองส่วนรุ่นที่มีแบตเตอรี่สำรอง มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าได้ถึง 300 ชั่วโมง แล้วแต่การเลือกใช้งานของผู้ใช้

Read more >>

  • ตรวจสอบการทำงานได้อย่างง่ายดายมีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องอยู่ที่แผงด้านหน้า(เฉพาะบางรุ่น) ทำให้ผู้ใช้ทราบทันทีว่าตัวเครื่องทำงานอยู่ ซึ่งช่วยให้การทำงานมีปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
  • เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว  ท่านสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องจากแผงด้านหน้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสมบัตินี้ช่วยทำให้การซ่อมบำรุงทำได้สะดวกยิ่งขึ้น (สวิตซ์ตั้งเวลาแบบทั่วไป เช่นสวิตซ์ตั้งเวลาในแผงจ่ายไฟ จำเป็นต้องถอดตัวเครื่องออกจากตำแหน่งเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ )
  • สวิตซ์ตั้งเวลาของ Panasonic  มีโครงสร้างที่มิดชิดแน่นหนาซึ่งช่วยป้องกันและลดปัญหาการทำรังของมดและแมลงชนิดอื่น ทำให้สามารถใช้งานสวิตซ์ตั้งเวลาได้ยาวนาน

Read more >>

สวิตซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติสามารถรับโหลดได้ดังนี้

  • โหลดความต้านทาน   250 V AC 15 A
  • โหลดหลอดไส้   250 V AC 15 A
  • โหลดเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า    250 V AC 12 A
  • โหลดมอเตอร์    220 V AC 1500 W

Read more >>

สวิตซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติทำหน้าที่ควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถช่วยบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าและค่าแรงงานได้ เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงงาน เกษตรกรรมและปศุสัตว์

Read more >>

สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ