สวิตซ์ สามารถ เปิด – ปิด ได้ ไม่ต่ำกว่า 40,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A  250 V
เต้ารับสามารถ เสียบ เข้า – ออก ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A 250 V