FAQ : ถาม – ตอบ ( สินค้า Panasonic)

สวิตซ์

สวิตซ์ สามารถ เปิด – ปิด ได้ ไม่ต่ำกว่า 40,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A  250 V
เต้ารับสามารถ เสียบ เข้า – ออก ได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A 250 V

Read more >>

สวิตซ์ และเต้ารับ รุ่น Wide series ของ Panasonic ใช้ขั่วเสียบแบบ Quick & Secure connection  ซึ่งไม่ต้องขันสกรู และป้องกัน   Human Error ได้ขณะติดตั้ง เช่น สามารถใช้สายขนาด 1.5 ตร.มม. ร่วมกับ  4.0 ตร.มม.แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดหลวม

Read more >>

เต้ารับ Panasonic จะทนไฟและความร้อนได้ดี  เพราะตัวเต้ารับผลิตจากวัสดุยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ

Read more >>

 วัสดุส่วนเชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าไปยังเต้าเสียบหรือปลั๊กนั้น  เต้ารับ Panasonic ใช้วัสดุที่เป็นทองแดงอัดแผ่นชิ้นเดียวขึ้นรูป  เพื่อความเสถียรภาพในการไหลของกระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังออกแบบให้มีความเป็นสปริงในตัวสูง เสียบแน่น มั่นคง แช็งแรงและมีความปลอดภัยสูง  เต้ารับ Panasonic ยังได้รับการทดการทดสอบตามมาตรฐาน สามารถ เสียบเข้า – ออกได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ครั้ง ที่กระแสไฟฟ้า 16 A 250 V 
(ทั้งนี้การหลุดหลวมอาจเกิดจากขาของเต้าเสียบที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือตัวเต้าเสียบมีน้ำหนักเอียงไปทางด้านหนึ่งด้านใดมากเกินไป)

Read more >>

HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK