ชุดสายพ่วง (ปลั๊กพ่วง) พานาโซนิค “ความคุ้มค่า เกินราคา”

ชุดสายพ่วง (ปลั๊กพ่วง) พานาโซนิค “ความคุ้มค่า เกินราคา”
……………………………………………………………
Extension cord with Safety Shutter & Breaker


ชุดสายพ่วงพานาโซนิคมีความปลอดภัยสูง ได้รับมาตรฐานอุตสากรรมชุดสายพ่วง  มอก.2432-2555
**ซึ่งเป็นมาตรฐานของชุดสายพ่วงทั้งชิ้น  ไม่ได้แยกส่วนอุปกรณ์เป็นรายแรก  และรายเดียวในปัจจุบัน (30 ก.ย.59)~อย่างที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ทางสำนักมาตรฐานอุตสากรรม (สมอ.) จะเริ่มประกาศบังคับใช้ มอก.สำหรับชุดสายพ่วง (มอก.2432-2555) 
~ซึ่งชุดสายพ่วงของพานาโซนิค เป็นรายแรก และรายเดียวในขณะนี้ที่ผ่านการทดสอบ และได้รับ มอก.2432-2555   (และได้รับ มอก.แยกตามชิ้นอุปกรณ์)         
จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม  (ทดสอบโดย สถาบันไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์)

ซึ่ง มอก.2432-2555  นั้น  ได้อ้างอิงมาตรฐานดังนี้
• IEC 60884-2-7:2011
• มอก.2162-2547 (IEC60884-1:2002)
• มอก.166-2549
• SABS 1661:2002
• AS/NZS 3100:2002
• AS/NZS 3105:2002


~เนื้อหาของ มอก.2432-2555 นัั้นมีค่อนข้างมาก ในที่นี้เราจะขอกล่าวถึงรายละเอียดสำคัญๆ ที่ทำให้ชุดสายพ่วงพานาโซนิคผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ชุดสายพ่วงที่อยู่ในขอบข่ายมาตรฐานบังคับ มี 2 แบบ

1. ชุดสายพ่วงแบบเปลี่ยนสายได้ คือนำอุปกรณ์ต่างๆ มาประกอบรวมกันเป็นชุดสายพ่วง โดยใช้เครื่องมือทั่วไป
2. ชุดสายพ่วงแบบที่เปลี่ยนสายไม่ได้ คือ ผู้ผลิตทำการผลิตขึ้นเป็นชุดสำเร็จ เมื่อถอดประกอบแล้วไม่สามารถใช้งานต่อได้
** ชุดสายพ่วงพานาโซนิค เป็นไปตามข้อ 1 

มาตรฐานชุดสายพ่วง มอก.2432-2555
1. เป็นชุดสายพ่วงชนิดแยกเต้ารับได้  (เป็นไปตาม มอก.166)
(ในกรณีที่เต้ารับ ตัวหนึ่งตัวใดเสีย  ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะตำแหน่งนั้นได้)
2. เต้ารับต้องเป็นแบบ 3 รู (L+N+G)  และมีตัวปิดช่อง (ม่านนิรภัย) แรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 440V  กระแสไฟฟ้าไม่เกิน 16A
3. เต้าเสียบ เป็นไปตาม มอก.166-2549
4. สายไฟ  ตาม มอก.11/มอก.955
ถ้าใช้สายขนาด 1 sqmm. ความยาวต้องไม่เกิน 2 เมตร
ถ้าใช้สายขนา 1.5 sqmm. ความยาวต้องไม่เกิน 30 เมตร
แรงดันไฟฟ้าต้องไม่ต่ำกว่าของเต้าเสียบและเต้ารับ
5. ชุดสายพ่วงที่มีจำนวนเต้ารับมากกว่า 2 เต้ารับ จะต้องมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (ถ้ามีแค่ 2 เต้ารับ หรือน้อยกว่า จะมี หรือไม่ก็ได้)
6. ในรุ่นที่มีสวิตช์ไฟ  เป็นไปตาม  มอก.824-2551 / IEC 61058
7.  มีเครื่องหมาย  ฉลาก  แสดงอย่างชัดเจน
อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ให้ใช้ 2 แบบ
• เครื่องตัดวงจรกระแสไฟฟ้าเหลือ ที่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน  (RCBO) มาตรฐาน IEC 60934
• อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกินแบบความร้อน (Thermal Circuit Breaker) มาตรฐาน IEC60934
** ชุดสายพ่วงพานาโซนิค ใช้ Thermal Circuit Breaker
**** ฟิวส์  ไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน
 

บริษัท ติยะไพบูลย์ จำกัด  เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า พานาโซนิค เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
โดยมีจุดมุ่งหมายในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ เท่านั้น  
เราจึงอยากแนะนำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกใช้ชุดสายพ่วง / ปลั๊กพ่วง / ปลั๊ก 3 ตา ที่มีคุณภาพ
สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก สบาย และอุ่นใจในความปลอดภัย 


National > Panasonic
ท่านที่อยู่ในวงการไฟฟ้า ส่วนมากจะต้องรู้จักผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ ECM (Electrical Construction Materials)  ภายใต้แบรนด์ National  
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในประเทศญี่ปุ่น ต่อมาเมื่อมีการนำเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งเป็นเวลากว่า 30 ปีมาแล้ว 
ก็ได้รับการยอมรับ ด้วยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กันอย่างกว้างขวาง  กระทั่งมีการก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย เพื่อการใช้งานในประเทศและการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆ อีกด้วย 
กว่า 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการเปลี่ยนชื่อ จาก National มาเป็น Panasonic (แบรนด์อื่นๆ ในเครือเดียวกัน ก็เปลี่ยนเป็น Panasonic 
ด้วยเหตุผลการเป็นหนึ่งภายใต้แบรนด์ Panasonic  ไม่ได้เป็นการควบกิจการแต่อย่างใด)  ดังนั้นมาตรฐานการผลิตภัณฑ์คุณภาพ  ก็ยังเหมือนเดิม และพร้อมที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป

ทำไมราคาค่อนข้างสูง (เมื่อเทียบกับแบรนด์อื่น)
• พานาโซนิค มุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานมาเป็นอันดับแรกดังนั้นวัสดุที่ใช้ต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง ไม่ติดไฟ และไม่ลามไฟ
• วัสดุคุณภาพนั้น พานาโซนิค เป็นผู้นำมาใช้แบรนด์เดียวในประเทศไทย เนื่องจากต้นทุนค่อนข้างสูง  แต่เมื่อคำนึงถึงความปลอดภัย ก็คุ้มค่าสำหรับชีวิต และทรัพย์สินของผู้ใช้งาน  
  อีกทั้งยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานมากกว่า 10 ปี
• ชุดสายพ่วงพานาโซนิค เป็นการนำเต้ารับที่ติดผนัง  ที่มีความแข็งแรง ทนทาน ทนความร้อนสูง และไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ  
 อายุการใช้งานยาวนาน เป็น 10 ปีขึ้นไป มาประกอบกับเคส ABS ที่ทนความร้อน ทนการกระแทก 
• หากมีตัวหนึ่งตัวใดเสีย (โอกาสเสียน้อยมาก)  ก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนเฉพาะจุดนั้นได้  ไม่จำเป็นต้องโยนทิ้ง
• ใช้เบรกเกอร์เป็นตัวป้องกันกระแสไฟเกิน ในขณะที่แบรนด์อื่นๆ อาจจะใช้ฟิวส์  ซึ่ง มอก.ระบุว่าฟิวส์ไม่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน
 
การันตีได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วคุณภาพ “คุ้มค่า” เกินราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอน
หากสำนักมาตรฐานอุตสาหกรรม  ประกาศบังคับใช้ มอก. สำหรับชุดสายพ่วง  (มอก.2432-2555) แล้วนั้น  
แบรนด์อื่นๆ คงต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตาม มอก.บังคับ เช่นกัน  ทำให้ต้นทุนต้องสูงขึ้นกว่าเดิม

 

ปลั๊กพ่วงพานาโซนิค  “ความคุ้มค่า เกินราคา”

#extensioncord #panasonic #quality #ปลั๊กพ่วง #ชุดสายพ่วง #ปลั๊กสามตา #พานาโซนิค #สินค้าคุณภาพ #ติยะไพบูลย์ #มอก.2432-2555