สวิตซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch) ของ Panasonic สามารถ ใช้หลอดไฟฟ้าประเภทใดได้บ้าง

สวิตซ์หรี่ไฟ (Dimmer Switch)ของ Panasonic  สามารถกับหลอดไส้(Incandescent) หลอดฮาโลเจน แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับหลอด LED  หลอดฟลูออเรสเซนต์และหลอดตะเกียบ 
HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK