ฝากันน้ำของ Panasonic มี Code IP 55 อยู่ด้านหน้าของฝา หมายถึงอะไร

เป็นการบอกถึงความสามารถในการป้องกันอันตรายของอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่เกิดจากการสัมผัสส่วนที่มีไฟไม่ว่าโดยตรงหรือสอดวัตถุเข้าไป  รวมทั้งป้องกันความเสียหายจากของเหลวที่เข้าไปในตัวอุปกรณ์ไฟฟ้า รายละเอียดของการป้องกันจะแทนด้วยตัวเลข 2 หลัก ตามหลังอักษร IP เรียกสั้นๆว่ารหัส IP(Index of Protection ) กำหนดโดยมาตรฐาน IEC 60529 และมอก. 513 – 2527 โดยรหัสเลขตัวแรกจะบอกความสามารถในการป้องกันอันตรายจากของแข็ง  รหัสตัวที่สองจะบอกความสามารถในการป้องกันอันตรายจากของเหลว ความหมายของตัวเลข แต่ละหลักแสดงดังตาราง    
 
รหัส รหัสตัวแรก สามารถป้องกันของแข็ง รหัสตัวที่สอง  สามารถป้องกันของเหลว
0 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 50 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้ ไม่มีการป้องกัน
1 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 12 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้ สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่งได้
2 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 12 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้ สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่ง และในแนวที่ทำมุม ไม่เกิน 15 องศากับแนวดิ่งได้
3 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 2.5 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้ สามารถป้องกันน้ำที่ตกลงมาในแนวดิ่ง และในแนวที่ทำมุม ไม่เกิน 60 องศากับแนวดิ่งได้
4 สามารถป้องกันของแข็งที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า 1.0 มม. ที่มากระทบไม่ให้ลอดเข้าไปข้างในได้ สามารถป้องกันน้ำที่สาดมาจากทุกทิศทางได้
5 สามารถป้องกันฝุ่นได้ สามารถป้องกันน้ำที่ถูกฉีดมาตกกระทบในทุกทิศทางได้
6 สามารถป้องกันฝุ่นได้อย่างสมบูรณ์ สามารถป้องกันน้ำฉีดอย่างแรงเข้าทุกทิศทาง
7 - สามารถป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวได้
8 - สามารถป้องกันน้ำเมื่อใช้งานอยู่ใต้น้ำ
 
เช่น  IP 55 หมายถึง   มีความสามารถป้องกันฝุ่นได้ และสามารถป้องกันน้ำที่ถูกฉีดมาตกกระทบในทุกทิศทาง   
Code IP พบเห็นได้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าหลายประเภท เช่น Load center , Consumer, ฝากันน้ำ เป็นต้น  หรืออาจกำหนดไว้ในแบบไฟฟ้า เพื่อให้ผู้ติดตั้งเลือกใช้อุปกรณ์ได้อย่างเหมาะและปลอดภัย