สวิตซ์สามทางคืออะไร

คือสวิตซ์ที่ใช้ในการควบคุมดวงไฟจากจุดที่ควบคุม 2 แห่ง มีรูปร่างหน้าตาเหมือนสวิตซ์ทั่วไป การใช้งานจะใช้ สวิตซ์ 2 ตัว เพื่อเปิด – ปิดหลอดไฟเพียงจุดเดียว โดยเฉพาะแสงสว่างที่บริเวณเวรบันได (บางท่านเรียกว่า “สวิตซ์บันได” ) สำหรับบ้านสองชั้นจะติดตั้งสวิตซ์ไว้ที่ชั้นล่างตัวหนึ่งและชั้นบนอีกตัวหนึ่ง สามารถเปิด – ปิด จากสวิตซ์ตัวไหนก็ได้ เพิ่มความสะดวกต่อการใช้งาน โดยเฉพาะการขึ้นลงบันไดในยามค่ำคืน