คุณสมบัติเด่นของขั้วเสียบสายล็อค (Quick Connect Terminal) มีอะไรบ้าง

จุดเด่นของขั้วเสียบสายล็อค
  • ข้าสายได้เร็ว  เพียงเสียบสายเข้าในรูเสียบสาย ใช้เวลาเพียง 1 – 2 วินาทีเท่านั้น 
  • ปลอดภัย   ในการทำงานเพราะไม่มีส่วนนำไฟฟ้าภายนอกของอุปกรณ์ ไม่ว่าขณะต่อสายหรือใช้งาน
  • คุณภาพงานต่อสายมีเสถียรภาพกว่า เพราะไม่ได้ใช้แรงงานคนแต่กลไกภายในจะทำหน้าที่ยึดสายถึง 2 จุด ยึดสายได้แน่นด้วยกลไกยึดสายถึง 2 จุดที่ช่วยดันให้สายสัมผัสกับส่วนนำไฟฟ้าตลอดเวลา ไม่คลายตัวแม้จะใช้งานมานาน ขณะที่ขั้วต่อสายชนิดขันสกรูจะคลายตัว