สวิตซ์เปิด / ปิดไฟ ของ Panasonic รุ่นที่มีสวิตซ์ 2 ตัวหรือ 3 ตัว ใน Cover Plate เดียวกัน ถ้ามีสวิตซ์ตัวใดตัวหนึ่งเสียขึ้นมาสามารถเปลี่ยนสวิตซ์เฉพาะตัวที่เสียได้หรือเปล่า

สามารถเปลี่ยนสวิตซ์เฉพาะที่เสียได้  แต่ควรระวังถ้าเป็นรุ่น Full – Color Series จะใส่กับรุ่น Full – Color Wide  Series  ไม่ได้