ห้องนอนที่บ้านช่วงเวลากลางคืนเวลาปิดไฟ จะมืดสนิทมาก จึงทำให้มองหาตำแหน่งสวิตซ์เปิดไฟ ค่อนข้างยาก มีแนวทางแก้ไขอย่างไรได้บ้าง

แนะนำให้ใช้สวิตซ์หิ่งห้อยแบบ (ปิดมีไฟ)  ติดเฉพาะตำแหน่งสำคัญ เพราะหากมากเกินไปอาจจะก่อให้เกิดการรบกวนสายตาได้