หลังจากใช้เครื่องไฟฟ้าภายในบ้านเสร็จแล้ว อุปกรณ์บางอย่างถอดปลั๊กค่อนข้างยาก จึงทำให้ไม่อยากถอดปลั๊กออก มีวิธีไหนบ้างที่ไม่ต้องถอดปลั๊กและปลอดภัยต่อการใช้งาน

Panasonic  มีเต้ารับไฟฟ้าแบบมีสวิตซ์ควบคุม เพื่อรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ถอดปลั๊กค่อนยาก หรือผู้ใช้ไม่อยากถอดปลั๊ก เพียงแค่ปิดสวิตซ์ควบคุมเต้ารับ กระแสไฟฟ้าก็ไม่เข้าไปที่เครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า จึงทำให้มีความปลอดภัยต่อกันใช้งานสูง