หากนำอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากต่างประเทศมาใช้ภายในบ้าน จะสามารถใช้กับเต้ารับ Panasonic ได้หรือไม่

ปัจจุบัน Panasonic มีเต้ารับ Multiple Socket ไว้เพื่อรองรับขาเสียบหลากหลายที่มาจากต่างประเทศสามารถซื้อไปติดตั้งเพิ่มเติมได้
HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK