เต้ารับ Panasonic เมื่อใช้งานไประยะหนึ่ง จะมีผลให้เต้ารับละลายได้หรือไม่

เต้ารับ Panasonic จะทนไฟและความร้อนได้ดี  เพราะตัวเต้ารับผลิตจากวัสดุยูเรียเรซิ่น ซึ่งมีคุณสมบัติ ทนความร้อน ไม่ติดไฟ ไม่ลามไฟ
HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK