สวิตซ์ – เต้ารับ Panasonic รุ่น Wide series เวลาเสียบสายไฟฟ้า ที่มีขนาดแตกต่างกัน หรือไม่เท่ากัน ในระยะยาวจะมีผลทำให้ สายไฟฟ้าหลุดหรือหลวมได้หรือไม่

สวิตซ์ และเต้ารับ รุ่น Wide series ของ Panasonic ใช้ขั่วเสียบแบบ Quick & Secure connection  ซึ่งไม่ต้องขันสกรู และป้องกัน   Human Error ได้ขณะติดตั้ง เช่น สามารถใช้สายขนาด 1.5 ตร.มม. ร่วมกับ  4.0 ตร.มม.แบบไม่ต้องกังวลเรื่องการหลุดหลวม