ปัญหาและแนวทางแก้ไข AUTOMATIC TIME SWITCH นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ

ปัญหาและแนวทางแก้ไข AUTOMATIC TIME SWITCH นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ
AUTOMATIC TIME SWITCH นาฬิกาตั้งเวลาอัตโนมัติ หรือที่เรานิยมเรียกกันว่า “ Timer (ไทม์เมอร์)” นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทหนึ่งที่มักจะมีคำถามตามมาว่า ติดตั้งแล้วทำไมไม่ทำงาน หรือใช้งานได้ตามปกติ แต่พอนานไปก็หยุดทำงาน เสียหรือเปล่า? ความจริงแล้วปัญหาไทม์เมอร์ไม่ทำงานนี้ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ เพราะจะมีสาเหตุอยู่ไม่กี่อย่าง เช่น
1. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากมดหรือแมลง
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากมดหรือแมลง เกิดขึ้นโดยที่มดหรือแมลงนั้นเข้าไปในตัว TIMER แล้วไปติดหรือขัดกับเฟืองซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานของ TIMER ทำให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
แนวทางแก้ไข
ในกรณีนี้ เราควรหลีกเลี่ยงที่จะติดตั้ง TIMER ในบริเวณที่คาดว่าจะมีมดหรือแมลงอยู่ เช่น บริเวณสนามหญ้า สวน หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ควรจะติดตั้งภายในกล่องที่ปิดมิดชิด และหมั่นดูแลทำความสะอาดบริเวณที่ติดตั้ง TIMER อยู่เสมอก็จะช่วยแก้ปัญหานี้ได้
2. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าสายไฟผิด
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเข้าสายไฟผิดเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการติดตั้ง TIMER ทำให้เกิดการช็อตส่งผลให้ TIMER เสียหายไม่สามารถทำงานได้
แนวทางแก้ไข
จากปัญหานี้ การแก้ไขอาจจะทำได้ยาก เพราะ TIMER ได้เกิดการช็อตเสียหายแล้ว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าวขึ้น วิธีป้องกันคือ ช่างไฟที่ทำการติดตั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการติดตั้งพอสมควร โดยสามารถศึกษาได้จาก คู่มือก่อนติดตั้ง TIMER ทุกครั้งเนื่องจาก Timer แต่ละรุ่นนั้นมีวิธีเข้าสายไฟที่แตกต่างกัน
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้โหลดเกิน
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้โหลดเกิน เกิดขึ้นจากการเลือกใช้ชนิดไทม์เมอร์ ไม่สัมพันธ์กับจำนวนโหลดที่ใช้ (เช่น ไทม์เมอร์ 15A ไปคุมโหลด 20A) จึงทำให้เกิดความร้อนที่หน้าสัมผัสของ TIMER ทำให้หน้าสัมผัสเกิดความเสียหาย เช่น หน้าสัมผัสละลายอาร์คติดกัน หรือทองแดงโก่งงอไม่สามารถทำงานได้ เป็นต้น
แนวทางการแก้ไข
จากปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ วิธีป้องกันคือ ช่างไฟที่ทำการติดตั้ง จำเป็นต้องศึกษาคู่มือ (แนบไปกับกล่อง TIMER) อย่างละเอียดก่อนทำการติดตั้ง TIMER ทุกครั้ง หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ