RoHS มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม

Article No. 1
 
 
RoHS  มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม
 
                  เวลาเลือกดูสินค้าอิเล้กทรอนิกส์ หรือใน Datasheet ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ คงจะเคยเห็นสัญลักษณ์วงกลม  ทีมีตัวอักษร “Pb”  แล้วคาดด้วยเส้นเฉียง หรือมีเขียนคำว่า “RoHS  Compliant”  หรือจะเขียนว่า “Pb-Free”, “Green” หรืออะไรก็แล้วแต่  นั่นหมายความว่าอุปกรณ์เหล่านั้น ผ่านตามข้อกำหนดที่เรียกว่า “RoHS”  (สัญลักษณ์ของแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกัน เนื่องจากไม่มีสัญลักษณ์ที่เป็นทางการ)
 
ตรงนี้ให้ใส่รูปโลโก้  ของ  RoHS  ประเภทต่างๆ
 
 
RoHS  คืออะไร?
 
RoHS  ย่อมากจาก  Restriction of Hazardous  Substances  เป็นข้อกำหนดที่ 2002/95/EC  ของสหภาพยุโรป (EU) กล่าวคือ  สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ว่าจะผลิตภายในประเทศหรือนำเข้าจากต่างประเทศ  จะต้องปราศจากสารที่เป็นอันตรายในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งหมายความรวมถึงเครื่องใช้ทุกชนิด  ที่ต้องอาศัยไฟฟ้ามนการทำงาน เช่น โทรทัศน์ เตาอบ ไมโครเวฟ วิทยุ เป็นต้น  ซึ่งหมายความว่า  ชิ้นส่วนทุกอย่างที่ประกอบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้านั้น  ตั้งแต่แผงวงจร  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  ไปจนถึงสายไฟ  จะต้องผ่านตามข้อกำหนดดังกล่าว  โดยสารที่จำกัดปริมาณในปัจจุบัน  กำหนดไว้ 6 ชนิด ดังนี้
                                    1.ตะกั่ว (Pb)                                                     ไม่เกิน  0.1%   โดยน้ำหนัก
                                    2. ปรอท (Hg)                                                   ไม่เกิน  0.1%   โดยน้ำหนัก
                                    3.แคดเมี่ยม (Cd)                                               ไม่เกิน  0.01%   โดยน้ำหนัก
                                    4. เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI)                                   ไม่เกิน  0.1%   โดยน้ำหนัก
                                    5. โพลีโบรมิเนต  ไบเฟนนิลส์ (PBB)                                    ไม่เกิน  0.1%   โดยน้ำหนัก
                                    6. โพลีโบรมิเนต ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE)          ไม่เกิน  0.1%   โดยน้ำหนัก
 
                  แต่ก็มีข้อยกเว้นสำหรับอุปกรณ์บางอย่าง  ที่ยังไม่สามารถใช้สารอื่นมาทดแทนได้ หรือสารที่ใช้ทดแทนมีอันตรายมากกว่า  เช่น  หลอดฟลูออเรสเซนต์  ซึ่งมีสารปรอทเป็นส่วนประกอบในตะกั่วอัลลอย  นอกจากนี้เครื่องมือด้านการแพทย์และการทหาร  ก็อยู่ในข้อยกเว้น
 
RoHS  มีผลกับใครบ้าง
                 
                  RoHS  เป็นข้อกำหนดที่บังคับใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้า  ที่ซื้อขายในสหภาพยุโรป  ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ปี 2006  แต่ในประเทศอื่นๆ  เช่น สหรัฐอเมริกา  ญี่ปุ่น  จีน  เกาหลี  ก็เริ่มที่จะกำหนดข้อบังคับในลักษณะนี้เช่นกัน  ดังนั้น  ถ้าท่านเป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่ายดังกล่าว  ก็ควรจะเริ่มศึกษาและทำความเข้าใจกับข้อกำหนดนี้ให้มากขึ้น  เพราะในอนาคต  ข้อกำหนดนี้ก็คงจะแผ่ขยายครอบคลุมไปทั่วโลก
 
RoHS  กับประเทศไทย
 
                  สมอ.เตรียมคลอดกฏหมาย “Thai RoHS”  รอให้คณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชี้ขาดจะนำร่องใช้กับสินค้ากลุ่มใดก่อน  ทั้งนี้ร่างมาตรฐาน  Thai  RoHS  จะมีลักษณะเหมือนกับระเบียบว่าด้วยการจัดการสารอันตรายบางชนิดในอุปกรณ์ไฟฟ้า  และอิเล็กทรอนิคส์ (RoHS) ของสหภาพยุโรป  “กฏหมายดังกล่าวที่ออกมามีวัตถุประสงค์หลักเพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์  ให้สามารถนำเครื่องใช้ไฟฟ้ากลับมาใช้ประโยชน์ได้  ไม่ส่งผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการรองรับระเบียบ  RoHS  ที่สภาพยุโรปได้มีการประกาศบังคับใช้แล้วในขณะนี้ด้วย  ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่เริ่มร่างระเบียบแบบนี้และจะประกาศใช้เป็นกฏหมายต่อไป  โดยประเทศผู้ผลิตใหญ่ๆ ในเอเชียอย่าง จีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี ได้มีการประกาศบังคับใช้กฏหมาย RoHS  ไปแล้ว”
 
 
RoHS  กับ  Panasonic (ให้ใส่ logo Panasonic  แทนตัวอักษรนะ)
 
                  พานาโซนิคมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม  โดยมีนโยบายการจัดการปฏิบัติตามมาตรฐาน RoSH  ไม่เฉพาะแต่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ส่งไปยังยุโรปเท่านั้น  แต่รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดทั่วโลก  เว้นแต่รายการที่ได้รับการยกเว้น
 
 
 
 
ตารางแสดงปริมาณการควบคุมของ  Panasonic   ตามมาตรฐาน RoHS
 
Limit  Value  ปริมาณการควบคุมตามมาตรฐาน RoHS    ปริมาณการควบคุม Panasonic
ตะกั่ว (Pb)  1,000  PPM โลหะ :500 PPM  เรซิ่น : 100 PPM
ปรอท (Hg) 1,000  PPM 100 PPM
แคดเมียม (Cd) 100  PPM โลหะ :75 PPM  เรซิ่น :   20 PPM
เฮกซะวาเลนท์ (Cr-VI) 1,000  PPM 100 PPM
โพลีโบรมิเนต ไบเฟนนิลส์ (PBB)  1,000  PPM 100 PPM
โพลีโบรมิเนต  ไดเฟนนิล อีเธอร์ (PBDE)   1,000  PPM 100 PPM
 
·       EU  กำหนดค่าเป็น %  หรือ PPM  โดยน้ำหนักวัสดุเนื้อเดียวกัน
 
(ที่มา :  www.thaieasyelec.com, www.measwatch.org,  Panasonic 
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ