ใหม่ ! ชุดสายพ่วงพานาโซนิค (Extension Cord ...


ความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ
  • เต้ารับของพานาโซนิคมีคุณสมบัติด้านความปลอดภัยในการเสียบเต้าเสียบลงในเต้ารับ  สูงกว่าเต้ารับที่ได้รับมาตรฐานเดียวกัน (มาตรฐานผลิตภัณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐาน มอก. และ IEC
  • สามารถรับกระแสไฟสูงสุด 3,500 วัตต์
  • มีม่านนิรภัยที่เต้ารับเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต
  • ครบครันด้วยอุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟเกิน ด้วยเซฟตี้เบรกเกอร์
  • Designed in Japan
ลักษณะเด่น
  • เบรกเกอร์/ปุ่มรีเซ็ท กระแสไฟจะถูกตัดหากกำลังไฟฟ้ารวมที่ใช้มีค่าเกินื    3500 วัตต์  หากกระแสไฟฟ้ารวมที่ใช้กับชุดสายพ่วงมีค่าเกิน 3500 วัตต์          เบรกเกอร์จะทำการตัดกระแสไฟ พร้อมๆกันกับที่ปุ่มรีเซ็ทจะเด้งออกมาทันที  หากต้องการให้ชุดสายพ่วงกลับมาทำงานได้ตามปกติให้ถอดปลั๊กของอุปกรณ์ต่อพ่วงออกจากเต้ารับจนกระแสไฟรวมมีค่าไม่เกิน 3500 วัตต์ จากนั้นจึงกดปุ่มรีเซ็ทของเบรกเกอร์
  • ใช้พลาสติกทนความร้อนสูง
  • ยูเรียเรซินที่ใช้ผลิตเต้ารับเป็นวัตถุดิบที่มีคุณสมบัติที่มีความแข็งแกร่งในการป้องกันปรากฏการณ์แทรคกิ้ง     
 (Tracking Phenomenon) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดปฏิกิริยาคาร์บอนไดเซชบั่น ซึ่งทำให้คุณสมบัติของพลาสติกเรซิน เปลี่ยนสภาพจากฉนวนไปเป็นตัวนำไฟฟ้า  เมื่อเสียบเต้าเสียบลงไปในเต้ารับ เศษฝุ่นผง และความชื้นอาจเข้าไปเกาะติดอยู่ที่เต้าเสียบ และเต้ารับซึ่งเป็นเหตุทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าอ่อนๆ ไหลผ่านระหว่างขาเสียบทั้ง 2 ของปลั๊ก กระแสไฟอ่อนฟ อาจไหลไปยังพื้นผิวพลาสติกที่แปรสภาพไปเป็นตัวนำจนก่อให้เกิดการไหม้ของอุปกรณ์และนำไปสูไฟไหม้ได้ในที่สุด)
  • สวิตช์ สามารถตัดและจ่ายกระแสไฟของเต้ารับได้  สามารถตัดกระแสไฟของอุปกรณ์ต่อพ่วงแยกได้ทีละตัว สวิชต์ควบคุมแยก (มีไฟแสดงสถานะการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์) เฉพาะรุ่น WCHG 28334
  • สามารถตัดกระแสไฟของอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกตัวได้ในคราวเดียวกัน เมนสวิตช์ (มีไฟแสดงสถานะการทำงานเมื่อเปิดสวิตช์) เฉพาะรุ่น WCHG 28352


มีให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน
1. รุ่น WCHG 28352 
     ชุดสายพ่วง แบบมีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์  5 เต้ารับ
     และมีเมนสวิตช์ (เปิดมีไฟแสดงสถานะ)
2. รุ่น WCHG 28334
    ชุดสายพ่วงแบบมีม่านนิรภัย  และเซฟตี้เบรกเกอร์ 3 เต้ารับ
    และมีสวิตช์ควบคุมแยก (เปิดมีไฟแสดงสถานะ)
3. รุ่น WCHG 2836       ชุดสายพ่วงแบบมีม่านนิรภัย และเซฟตี้เบรกเกอร์ 6 เต้ารับ


สายไฟหุ้มฉนวนอย่างดี พร้อมเต้าเสียบ 3 ขา
ความยาว 3 เมตร


บรรจุอยู่ในแพ็คเก็จอย่างดี
 สนใจติดต่อฝ่ายขาย :  0-2718-2450  (อัตโนมัติ 10 สาย)
HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK