คุณสมบัติเด่นของขั้วเสียบสายล็อค (Quick Connect Terminal) มีอะไรบ้าง?

จุดเด่นของขั้วเสียบสายล็อค 

  • เข้าสายได้เร็ว  เพียงเสียบสายเข้าในรูเสียบสาย ใช้เวลาเพียง 1 – 2 วินาทีเท่านั้น  
  • ปลอดภัย   ในการทำงานเพราะไม่มีส่วนนำไฟฟ้าภายนอกของอุปกรณ์ ไม่ว่าขณะต่อสายหรือใช้งาน 
  • คุณภาพงานต่อสายมีเสถียรภาพกว่า เพราะไม่ได้ใช้แรงงานคนแต่กลไกภายในจะทำหน้าที่ยึดสายถึง 2 จุด
  • ยึดสายได้แน่น  ด้วยกลไกยึดสายถึง 2 จุดที่ช่วยดันให้สายสัมผัสกับส่วนนำไฟฟ้าตลอดเวลา ไม่คลายตัวแม้จะใช้งานมานาน    ขณะที่ขั้วต่อสายชนิดขันสกรูจะคลายตัว
สอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม หรือปรึกษาเรื่องอื่นๆ