FAQ : ถาม – ตอบ ( สินค้า Panasonic)

รางปลั๊กพ่วง อุปกรณ์สามัญประจำบ้านที่จำเป็นต้องมี ใช้สำหรับต่อพ่วงปลั๊กไฟเมื่อเต้าเสียบเดิมไม่เพียงพอหรือสายไฟของอุปกรณ์ไฟฟ้ายาวไม่ถึงปลั๊ก นอกจากการใช้งานรางปลั๊กพ่วงภายในบ้านเรือนแล้ว ปัจจุบันผู้คนยุคใหม่นิยมเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้น ทำงานนอกสถานที่ตาม Co-Working Space และ Cafe ต่าง ๆ มากขึ้น ปลั๊กพ่วงจึงกลายเป็นอุปกรณ์พกติดกระเป๋า Notebook ไว้อยู่เสมอ

แต่ด้วยความคุ้นชินในการใช้งานนี่เอง อาจทำให้หลาย ๆ ท่าน มองข้ามเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ในบทความนี้ “บ้านไอเดีย” นำความรู้ในการเลือกซื้อรางปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานมาฝาก พร้อมกับเปรียบเทียบให้เห็นกันชัด ๆ ว่า ปลั๊กพ่วงทั่วไป กับปลั๊กพ่วงที่ได้มาตรฐานนั้นแตกต่างกันอย่างไร โดยในรีวิวนี้นำตัวอย่างปลั๊กพ่วง Panasonic Perfect Fit มาเปรียบเทียบร่วมกับปลั๊กพ่วงทั่วไปในท้องตลาดครับ

Read more >>

สวิตซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติของ Panasonic  มีให้เลือกใช้งานทั้งรุ่นที่มีแบตเตอรี่สำรองและรุ่นที่ไม่มีแบตเตอรี่สำรองส่วนรุ่นที่มีแบตเตอรี่สำรอง มีแบตเตอรี่สำรองไฟฟ้าได้ถึง 300 ชั่วโมง แล้วแต่การเลือกใช้งานของผู้ใช้

Read more >>

 • ตรวจสอบการทำงานได้อย่างง่ายดายมีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวเครื่องอยู่ที่แผงด้านหน้า(เฉพาะบางรุ่น) ทำให้ผู้ใช้ทราบทันทีว่าตัวเครื่องทำงานอยู่ ซึ่งช่วยให้การทำงานมีปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
 • เปลี่ยนแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็ว  ท่านสามารถเปลี่ยนแบตเตอรี่ในตัวเครื่องจากแผงด้านหน้าได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสมบัตินี้ช่วยทำให้การซ่อมบำรุงทำได้สะดวกยิ่งขึ้น (สวิตซ์ตั้งเวลาแบบทั่วไป เช่นสวิตซ์ตั้งเวลาในแผงจ่ายไฟ จำเป็นต้องถอดตัวเครื่องออกจากตำแหน่งเพื่อทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ )
 • สวิตซ์ตั้งเวลาของ Panasonic  มีโครงสร้างที่มิดชิดแน่นหนาซึ่งช่วยป้องกันและลดปัญหาการทำรังของมดและแมลงชนิดอื่น ทำให้สามารถใช้งานสวิตซ์ตั้งเวลาได้ยาวนาน

Read more >>

สวิตซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติสามารถรับโหลดได้ดังนี้

 • โหลดความต้านทาน   250 V AC 15 A
 • โหลดหลอดไส้   250 V AC 15 A
 • โหลดเหนี่ยวนำกระแสไฟฟ้า    250 V AC 12 A
 • โหลดมอเตอร์    220 V AC 1500 W

Read more >>

สวิตซ์ตั้งเวลาอัตโนมัติทำหน้าที่ควบคุมการใช้กระแสไฟฟ้าตามเวลาที่กำหนดไว้โดยอัตโนมัติ โดยสามารถช่วยบริหารจัดการต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับค่าไฟฟ้าและค่าแรงงานได้ เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ระบบเครื่องปรับอากาศ สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน  สำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงงาน เกษตรกรรมและปศุสัตว์

Read more >>

คือสวิตซ์ที่ใช้ในการควบคุมดวงไฟจากจุดที่ควบคุม 2 แห่ง...

Read more >>

จุดเด่นของขั้วเสียบสายล็อค

 • เข้าสายได้เร็ว  เพียงเสียบสายเข้าในรูเสียบสาย ใช้เวลาเพียง 1 – 2 วินาทีเท่านั้น 
 • ปลอดภัยในการทำงานเพราะไม่มีส่วนนำไฟฟ้าภายนอกของอุปกรณ์ ไม่ว่าขณะต่อสายหรือใช้งาน
 • คุณภาพงานต่อสายมีเสถียรภาพกว่า เพราะไม่ได้ใช้แรงงานคนแต่กลไกภายในจะทำหน้าที่ยึดสายถึง 2 จุด
 • ยึดสายได้แน่น  ด้วยกลไกยึดสายถึง 2 จุดที่ช่วยดันให้สายสัมผัสกับส่วนนำไฟฟ้าตลอดเวลา ไม่คลายตัวแม้จะใช้งานมานาน ขณะที่ขั้วต่อสายชนิดขันสกรูจะคลายตัว

Read more >>

Panasonic มีสวิตซ์ตรวจจับความเคลื่อนไหว รุ่น WTKG 2411 ซึ่งสามารถปรับระดับค่าของแสงในการตรวจจับ    ตั้งแต่  5 lex (dark point)  – 1000 lex (light point)

Read more >>

สวิตซ์ตรวจจับความเคลื่อนไหวจะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความแตกต่างของอุณหภูมิร่างกายคนและ สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตรวจจับเมื่ออุณหภูมิ 4 องศาหรือมากกว่า

Read more >>

HAVE AN IDEA? WE’RE HERE TO HELP YOU MANAGE YOUR WORK